SOLUCIÓ GESTORIES I ASSESSORIES

R+D en Gestió documental

doceo iGest  incorpora, en primer lloc, un Quadre de Classificació predefinit, però amb permisos d'edició i adaptació molt senzill.

A més inclou la lectura del text complet del document (OCR) de forma automàtica.

I finalment, l'usuari pot incorporar dades de filtre (metadades) a cada document o lot, ja sigui el nombre o nom de client, tipus de document, període, etc.

Amb tot això, la recerca del document és immediata i molt efectiva, evitant sobre costos de localització de l'arxiu físic.

Ja té un escàner multifuncional? No és necessari invertir en un nou escàner. I si ho necessita, nosaltres li proporcionem.

 

Cap a la i-Gestoria

En un entorn de màxima competitivitat, l'aplicació d'avenços representa un benefici per a l'empresa.

L'eficiència, els costos i la qualitat del servei són components que dissenyen l'estratègia de mercat de qualsevol empresa.

Tots els processos que permet la tecnologia de doceo iGest, acompanyen a la seva gestoria o assessoria cap a la mecanització de processos i millores del seu servei

 

Beneficis

  • Reducció d'espai d'arxiu
  • Estalvi en temps de recursos humans per buscar un document físic
  • Evitar riscos de deteriorament o pèrdua amb el document en paper
  • Compartir i gestionar el document entre usuaris
  • Estalvi en fotocòpies innecessàries i en paper
  • Lectura OCR del document
  • Gestió documental i recerca immediata