FACTURES DE PROVEÏDOR

Doceo FacCert: és la solució per escanejar, processar i classificar massivament factures de proveïdor en paper o en format electrònic d’una manera global, senzilla i personalitzable.

AVANTATGES:

 • Cerca automàtica de dades sense coneixement previ (sense plantilles).
 • Amb lectura automàtica de dades de capçalera.
 • Opcionalment, lectura de línies de detall amb validació.
 • Identificació automàtica del proveïdor, amb possibilitat de validació contra les dades mestres del client.
 • Generació de documents PDF a color optimitzats, ocupant poc espai i sense perdre qualitat.
 • Digitalització massiva amb detecció automàtica de documents a partir de pàgines separadores o de codis de barra.
 • Generació de meta dades personalitzades per integració amb els processos posteriors del client.
 • Amb control d’accés i traçabilitat dels documents.

Mòdul Doceo eCompulsa:

Amb el mòdul Doceo eCompulsa 1.0, digitalització certificada de factures amb validesa legal d’acord amb la normativa EHA 962/2007.

Possibilitat de prescindir de la factura original en paper, segons l'enunciat en el Reglament del'Agència Tributària.

eCOMPULSA 1.0 és un software de DOCEO SOFTWARE homologat per l'Agència Tributària des del 22/09/2009.

Mòdul Doceo mailchecker::

Descàrrega automàtica dels PDF rebuts en una bústia de correu electrònic.

Guardat automàtic a la carpeta origen del procés d'extracció de dades.

COM FUNCIONA:

esquema procés Doceo FacCert: factures de proveïdor

Digitalització / Importació de documents

Digitalització dels documents rebuts en format paper. Amb possibilitat de digitalitzar massivament, utilitzant diferents opcions:
 • Nº fix de pàgines
 • Amb codi de barres
 • Amb pàgina separadora
Amb possibilitat d’afegir annexes. Per factures, amb el mòdul opcional Doceo eCompulsa, signatura digital i emmagatzament a l’entorn legal de la factura digitalitzada. Guardat dels documents PDF originals rebuts a la carpeta d’importació de Doceo per incloure’ls en el procés.

Procés del document

Es realitza el processat de tots els documents inclosos a la carpeta d’Importació de Doceo, de manera totalment transparent a l’usuari, realitzant:
 • Millora intel·ligent de la qualitat de la imatge.
 • Detectant i eliminant les pàgines en blanc, de manera opcional.
 • Convertint el document entre color, escala de grisos i blanc i negre.
 • Revisant el contingut amb tècniques avançades d’anàlisis.

Validació

L’usuari podrà revisar totes les dades associades al document, corregint de manera fàcil qualsevol informació extreta.
 • Amb possibilitat d’accés a les dades mestres del client, per exemple, proveïdors, comandes,...
 • Amb controls personalitzats, per exemple, verificació de que la suma dels imports de les línies coincideix amb el total de la factura.
 • Amb la possibilitat de modificació automàtica de texts, com per exemple, convertir “transferència” per “04”.
 • Amb possibilitat d’aprovar, rebutjar o guardar el document.
 • Amb possibilitat de generar i guardar plantilles.
 • Amb possibilitat d’afegir regles, fórmules i millora d’imatge de les plantilles guardades.
 • Amb possibilitat de personalitzar l’ordre de visualització de les dades.
 • Amb possibilitat de filtrar els documents visualitzats.

Transferència / Resultat

Una vegada aprovat el document, es realitzen les següents accions:
 • Guardat del document PDF final a la carpeta de destí o al gestor documental de la companyia.
 • Generació de les meta dades llegides del document segons el format final pactat amb el client: fitxer .XML, .TXT, .CSV, en taules de base de dades, a un web servei,...
 • Registre de log i traça de tots els documents transferits.

T'INTERESA?

Tens dubtes? T’agradaria veure com funciona?
Contacta’ns sense compromís per a obtenir informació personalitzada o bé per concertar una demo online.