EMISSIÓ DE FACTURA ELECTRÒNICA

Doceo eFact : emissió de factures electròniques eFactura.

doceo eCompulsa 3.0.  és la solució que ens permet generar PDF signats i amb format Facturae 3.2.

AVANTATGES:

  • Amb tots els requeriments legals de l'Agència Tributària
  • Eliminació del paper en l'emissió de factures.
  • Signatura automàtica amb un sol clic.

COM FUNCIONA:

esquema efact per l'emissió de factures signades i en format facturae

Creació de documents

Des de l'ERP es genera un PDF de la factura.

Procés del document

El sistema, de manera automatitzada realitza les següents accions:
  • Signatura del document.
  • Generació del PDF final signat a la carpeta de destí.

Resultat

  • S'envia la factura signada al client.
  • Es guarda el PDF en el repositori segur de factures emeses.

T'INTERESA?

Tens dubtes? T’agradaria veure com funciona?
Contacta’ns sense compromís per a obtenir informació personalitzada o bé per concertar una demo online.