DOCEO ECOMPULSA 2.0

SOLUCIONS PER A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Objectiu: e-Administració

La Llei 11/2007,de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, és una realitat cada vegada més propera.

doceo eCompulsa 2.0® és una aplicació de Digitalització massiva de documents que incorpora els protocols legals de signatura electrònica, amb l'objectiu de transformar el document físic en un document electrònic amb totes les garanties legals: crear una còpia digital vàlida.

ecompulsa2

Així mateix, ajuda a eliminar el paper, facilitant la gestió i la distribució, alhora que l'arxiu i la consulta en format digital.

 

DOCEO ECOMPULSA 2.0

Característiques

Les característiques més importants de doceo eCompulsa 2.0 són:

1. El disseny de seguretat i nivell d'integració amb sistemes de seguretat i verificació externs són únics en doceo eCompulsa 2.0.

2. Parametrizable en funció de les necessitats de l'usuari: aquesta aplicació s'ha desenvolupat amb esforç R+D intern, en col·laboració amb experts i assessors de les pròpies administracions, aconseguint un resultat únic però amb més de 500 configuracions predefinides.

3. Tractament del document: lectura de contingut mitjançant el OCR on the fly, codis de barres, identificació de formularis per morfologia, ús de certificats electrònics, integrat i adaptable. La plataforma permet extreure informació del documento via OCR i identificar els documents per morfologia.

4. Ajuda a la implantació de la e-Administració, segons la llei 11/2007

5. Aplicació Multingüe (Castellà, Català, Basc, Gallec,…)

6. Atenció al client i suporti postvenda a càrrec de professionals altament qualificats

7. Possibilitat de manteniment posterior amb lliurament periòdic d'actualitzacions i noves versions.

 

DOCEO ECOMPULSA 2.0

En 4 passos molt senzills per a l'usuari

1. Per realitzar el procés de Compulsa Electrònica és la configuració del model documental, i de les metadades o informació associada al document.

És a dir, doceo eCompulsa 2.0 és 100% adaptable a qualsevol necessitat ja sigui general o departamental.

2. Ja personalitzat el model documental, es pot començar l'escaneig massiu dels documents. S'executen processos en segon pla, permetent a l'usuari continuar digitalitzant documents mentre el gestor de tasques resident en el mateix equip o en un servidor processa els documents.

3. Una vegada escanejat en memòria l'usuari selecciona el certificat digital i introdueix el seu codi privat.

El client de digitalització valida automàticament el certificat en cada sessió de digitalització i signa el document.

4. Arribat a aquest punt, assignem la resta de dades que volem que acompanyin al document en la seva versió electrònica. La introducció de les metadades associades als documents s'adapta a les necessitats de cada tipologia documental, sent 100% configurable i d'acord als requeriments de l'administració.


MIDPOINT

El projecte midpoint aborda la conservació a llarg termini d'informació digital (LTDP), relacionades amb la recuperació de dades dins el procés de preservació digital, mitjançant el desenvolupament d'un nou concepte orientat a objectes i col·leccions i que està compost per serveis de recuperació i d'intercanvi d'informació.

La necessitat de preservació digital creix dia rere dia, multiplicant-se per 9 el seu volum i costos cada 5 anys. S'estima que el valor dels documents digitals produïts a la UE que estan en perill de l'obsolescència digital, si no es prenen mesures per a la seva conservació, és de més de 3 mil milions d'Euros per any.

El projecte ha estat cofinançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, amb número d'expedient IPT-2012-0482-430000

Participen en el projecte Easy Innova SL, Universitat de Girona, Intelligent Software Components, SA i DOCEO Software SL.